FAQ

Ofte stillede spørgsmål

PATRULJER / STORSPEJDERE

HVEM KAN DELTAGE SOM PATRULJE PÅ NATHEJK?

Patruljer fra alle korps kan deltage, hvis følgende regler er opfyldt:

 • Der skal være mindst tre på holdet
 • Ingen er under 12 år
 • Ingen er fyldt 17 år

Holdets gennemsnitsalder skal være mindst 13 år (læg jeres aldre sammen og divider med jeres antal i patruljen).

ET AF VORES PATRULJEMEDLEMMER VIL VÆRE 17, NÅR LØBET AFHOLDES. KAN VI STADIG DELTAGE?

Det pågældende medlem af patruljen falder desværre uden for aldersgrænsen i patruljer på Nathejk og kan ikke deltage. Hvis han/hun alligevel gerne vil deltage på Nathejk – og ikke har mulighed for at få fingre i en seniorplads – foreslår vi, at I sender en mail til skuespil@nathejk.dk og hører, om I kan hjælpe til med skuespil/fantasiramme på løbet.

KAN VI EFTERTILMELDE ET EKSTRA PATRULJEMEDLEM, EFTER AT VI HAR TILMELDT VORES PATRULJE?

Ja – så længe patruljen stadig lever op til Nathejks regler for patruljesammensætning, kan I godt eftertilmelde et eller flere ekstra patruljemedlemmer frem til kort tid inden løbets start. I skal have fat i den person, der i første omgang har tilmeldt patruljen. Han/hun skal følge det link til patruljens tilmeldingsside, som blev udsendt i forbindelse med tilmeldingen – og her skal antallet af deltagere så ændres til det nye antal og der skal tilføjes oplysninger. Det burde føre til en betalingsside, hvor I kan betale for den ekstra deltager – og så skal I alle sammen ellers bare møde op til start i mørket den tredje fredag i september.

HVAD FÅR VI AT SPISE PÅ LØBET?

Det må I helt selv om. I skal nemlig selv sørge for mad fra fredag aften og gennem hele løbet til I kommer i mål sent lørdag aften. I kan dog glæde jer til det store, fælles morgenbord søndag morgen, hvor vi serverer morgenmad til alle, der har deltaget på løbet.

KAN VI FÅ KOGENDE VAND TIL FX TE PÅ DE CHECKPOINTS, VI MØDER UNDERVEJS?

Nej, der er ikke kogende vand på de checkpoints, I møder undervejs. Der er indimellem mulighed for at få helt almindeligt koldt vand, men generelt er det op til jer selv at have mad og drikke med undervejs på Nathejk – eller banke på undervejs og få tanket drikkedunkene op. Vi opfordrer varmt til, at I medbringer et Trangia eller andet til at varme vand og mad på undervejs, for det er en rigtig god ide at få noget varme i kroppen.

HVEM FÅR DET HVIDE NATHEJK-SPEJDERMÆRKE?

Det hvide Nathejk-mærke udleveres til de spejdere, der har gennemført Nathejk og som er gået i mål inden for tidsfristen natten til søndag.

HVEM FÅR DET SORTE NATHEJK-SPEJDERMÆRKE?

Det sorte mærke gives til patruljer, der sniger sig gennem løbet, når alle poster inden for tidsgrænserne og går i mål senest søndag morgen kl. 04.00 uden at blive fanget én eneste gang.

ER DER NOGLE KRAV TIL, HVAD VI SKAL HAVE MED AF UDSTYR?

Ja! I SKAL medbringe reflekser til alle i patruljen og en førstehjælpskasse. Vi anbefaler derudover denne minimumspakkeliste 

SKAL VI HAVE UNIFORM PÅ UNDERVEJS PÅ LØBET?

Nej, der er intet krav om, at I skal være i uniform på løbet, men spejdertørklædet skal altid være synligt.

VI ER NOGLE, DER OVERVEJER AT FJERNE LIGGEUNDERLAG FRA PAKKELISTEN FOR AT SPARE PÅ VÆGTEN. ER DET NOGET, VI VIL KUNNE BLIVE SMIDT HJEM FOR?

Vi vil henvise til pakkelisten og bemærkningerne til den i “Hej Nathejk” – og så i øvrigt blot opfordre VARMT til, at I (og alle) andre husker på, at det både kan blive en kold og våd weekend. Det er ikke sjovt at have sparet nogle hundrede gram på udstyr og skiftetøj, hvis man både fryser, er gennemblødt og langt fra mål. Nathejks beredskab kommer med en STOR opfordring om at medbringe liggeunderlag. Flere at de spejdere, der er udgået tidligere år, har bl.a. manglet liggeunderlag, og er derfor blevet kolde. HUSK, kroppen arbejder bedst, når den har fået mad, drikke og hvile samt har det varmt.

HAR I ET STED, HVOR MAN KAN HENTE REGLERNE FOR HVORDAN, HVORNÅR OSV. MAN MÅ BLIVE FANGET?

De grundlæggende regler for Nathejk fremgår af “Hej Nathejk”, som I får adgang til inden løbet – de står også lidt længere nede på denne side. I kan som tommelfingerregel regne med, at I ikke bliver fanget, mens I befinder jer på løbets indtjekning/start, på kontrolposter/checkpoints og i mål, så længe disse poster er åbne. Evt. yderligere spørgsmål kan stilles til Nathejks guides, der som altid briefer jer, inden I sendes ud på løbet.

Banditterne kan finde på lidt af hvert. Oftest vil I møde dem på gåben eller cykel, men det kan også hænde, at I møder dem i bil. Det bedste råd er at snige jer langs krat og små veje, hvis I vil undgå at blive fanget.

ER DER BEGRÆNSNINGER PÅ, HVAD SPEJDERNE MÅ BENYTTE SIG AF? MÅ MAN GÅ INDENFOR HOS NOGEN? MÅ MAN FÅ ET LIFT? MÅ MAN FX TAGE TOGET?

Nathejk foregår for patruljernes vedkommende til fods – og intet andet. De er velkomne til at banke på hos de lokale undervejs for at bede om vand m.m., men det skal naturligvis ske efter en afvejning af tidspunktet på døgnet. Hverken patruljen eller Nathejk som arrangement bliver populære, hvis de vækker eller forskrækker folk om natten.

HVAD SKER DER, HVIS JEG MÅ UDGÅ UNDERVEJS PÅ NATHEJK?

Nathejks procedurer for skadede og trætte spejdere på løbet er fast: Ingen skadede spejdere udgår af løbet, før et samariterhold har tilset dem – og det er altid samaritten, der afgør, om det er forsvarligt at fortsætte. Nathejks samariterhold har stor erfaring med dette, og de er i øvrigt også rigtigt gode til at hjælpe spejderne videre, hvis de på nogen måde kan. Det er jo trods alt mest spændende at gennemføre løbet, hvis det overhovedet er muligt. Ligeledes udgår trætte spejdere også kun af løbet efter aftale med Nathejk.

Desværre har der nogle år været nogle tilfælde, hvor trætte spejdere har ringet hjem til deres forældre og er blevet hentet, uden at løbsledelsen var informeret. Det er meget problematisk, da vi naturligvis har ansvaret for alle spejdere på løbet – og uanset hvor god grunden så end er, kan ingen udgå af Nathejk, uden at det er aftalt med løbsledelsen. Vi risikerer ganske enkelt, at alle hjælperkræfter sættes ind på at finde spejdere, der senere viser sig at have forladt løbet – og det går ud over alle de andre patruljer, der har brug for vores hjælp. Sørg derfor altid for at kontakte løbets nødtelefon (nummeret bliver skrevet på alle spejderes ene arm ved start og står også i bogen “Hej Nathejk”, som patruljerne får udleveret).

Når en spejder eller en patrulje først er taget ud af løbet og kørt til Nathejks hovedkvarter, så er løbet slut for vedkommende. Hvis spejderen udgår fredag aften/nat eller lørdag formiddag, vil denne sammen med Nathejks team finde ud af, hvorvidt vedkommende evt. kan komme hjem / blive hentet. Nathejk opfordrer spejderen til selv at ringe til sine forældre eller eventuelt sin tropsleder. Denne fremgangsmåde er valgt, fordi de færreste forældre bryder sig om at blive ringet op af en fremmed leder, der har ens barn på løb – og vi er med på sidelinjen, når der bliver ringet og er klar til at svare på opklarende spørgsmål.

Hvis spejderen udgår lørdag eftermiddag/aften/nat, bliver vedkommende kørt til Nathejks hovedkvarter og får lov at vente/sove her, indtil resten af patruljen kommer i mål. De fleste udgåede er på dette tidspunkt meget trætte, men i det omfang de har lyst og kræfter til det, hjælper de til i vores hovedkvarter eller i forbindelse med andre opgaver på Nathejk.

HVORDAN TILMELDER VI VORES PATRULJE TIL ADVENTURESPEJDLIGAEN?

Allerførst skal I oprette et hold inde på Adventurespejdligaens hjemmeside, www.adventurespejd.dk – og når det klaret og I har fået tildelt jeres ligaID derfra, indtaster I dette inde på jeres Nathejk-tilmeldingsside (den side, hvor I også retter jeres patruljeoplysninger m.m. og som I fik et link til ved jeres tilmelding til Nathejk). Når I først har indtastet jeres liga-ID, bliver pointene automatisk overført til Adventurespejdligaen efter Nathejk.

HVOR MANGE ADVENTURELIGAPOINT KAN VI OPTJENE PÅ NATHEJK?

I skal være tilmeldt Adventurespejdligaen som patrulje inden Nathejk for at kunne optjene point. Mulighederne for optjening af Adventureliga-point ser således ud for patruljer på Nathejk:
Der gives 5 besøgspoint for at deltage på Nathejk.
Derudover kan der optjenes følgende ligapoint:
20 ligapoint for at nå i mål på Nathejk inden for tidsfristen (natten til søndag kl. 04.00)
ELLER
100 ligapoint for at nå alle poster inkl. mål på Nathejk inden for tidsfristerne og ikke blive fanget en eneste gang undervejs
Der kan altså højst modtages i alt 105 point pr. patrulje, og der kan maksimalt uddeles 1.466 Adventureligapoint på Nathejk + 5 besøgspoint pr. patrulje. I tilfælde af at det maksimale pointtal på 1.466 point overskrides, reduceres alle patruljers ligapoint med ét point ad gangen, indtil de 1.466 ligapoint opnås. Alle deltagende patruljer modtager stadig 5 besøgspoint, selv om der må reduceres i antallet af ligapoint.

HVOR SER MAN, HVEM DER VANDT NATHEJK?

Nathejk har ingen vindere eller tabere – og der findes ingen lister over, hvilke patruljer der kom først i mål. En eneste ”kåring” på løbet er, at de patruljer, der kommer hele vejen gennem løbet inden for tidsfristen helt uden at blive fanget, modtager løbets sorte mærke ved den fælles afslutning søndag.

HVAD ER NATHEJKS AFBUDSREGLER FOR PATRULJER?

Deltagerbetalingen bliver ikke refunderet ved afbud uanset grund – vi kan have brugt pengene ud fra en forventning om, at I kommer. Det er dog helt frem til ganske kort før løbsstart muligt at skifte ud blandt deltagerne. Det skal ske ved at rette i jeres patruljeoplysninger ved hjælp af linket fra den mail, I fik ved jeres tilmelding. Betalingen bliver naturligvis refunderet, hvis patruljen ikke deltager, fordi Nathejks team har besluttet det, f.eks. i tilfælde af overbooking.

Hvis I ganske kort før løbet bliver forhindret i at deltage i Nathejk og ikke er i stand til at finde afløsere, så bedes I melde det til tilmeld@nathejk.dk, så vi kan nå at tage hensyn til det ændrede deltagerantal.

BANDITTER / SENIORER

Mange spørgsmål bliver besvaret i ”Hej Bandit”, som alle tilmeldte seniorer får fra banditledelsen. Her er nogle af de andre spørgsmål, som vi bliver spurgt om:

HVEM FÅR DET GULE NATHEJK-SENIORMÆRKE?

Nathejks gule mærke give til seniorer, der har deltaget på Nathejk som banditter. Mærket udleveres af banditledelsen ved afslutningen søndag morgen.

HVOR MANGE MAN MÅ VÆRE, NÅR MAN TILMELDER EN KLAN/SJAK – OG HVAD ER ALDERSGRÆNSEN FOR SENIORER?

I kan tilmelde op til 4 seniorer i en klan/sjak – og man skal være fyldt 16 år ved løbets start for at deltage i Nathejk som bandit.

DA VI TILMELDTE VORES KLAN, KOM VI TIL AT TRYKKE 3 I STEDET FOR 4. ER DET MULIGT AT ÆNDRE DET?

Nej, det er desværre for sent at tilføje flere klanmedlemmer efter tilmeldingen. Seniortilmeldingen er MEGET populær, og pladserne plejer at blive revet væk på få minutter, når tilmeldingen åbner.

HVAD ER NATHEJKS AFBUDSREGLER FOR SENIORER?

Deltagerbetalingen bliver ikke refunderet ved afbud uanset grund – vi kan have brugt pengene ud fra en forventning om, at I kommer. Det er dog helt frem til ganske kort før løbsstart muligt at skifte ud blandt deltagerne. Det skal ske ved at rette i jeres klanoplysninger ved hjælp af linket fra den mail, I fik ved jeres tilmelding. Betalingen bliver naturligvis refunderet, hvis klanen ikke deltager, fordi Nathejks team har besluttet det, f.eks. i tilfælde af overbooking.

Hvis én eller flere deltagere i ugerne op til løbet er forhindret i at deltage i Nathejk og ikke er i stand til at finde en afløser, så bedes I melde det til tilmeld@nathejk.dk, så vi kan nå at tage hensyn til det ændrede deltagerantal eller måske finde nogle fra ventelisten, der vil med.

HVORNÅR KOMMER DELTAGERBREVET FRA BANDITLEDELSEN?

Inden løbet. Vi arbejder altid på at få det sendt ud i så god tid som muligt, men der er mange små detaljer, der skal falde på plads og som gør, at vi indimellem må vente et par dage ekstra med at sende de sidste informationer ud.

ER DET RIGTIG, AT DER KOMMER EN MADBIL RUNDT TIL SENIORERNE? OG HVIS JA, GÆLDER DET SÅ ALLE MÅLTIDER?

Seniorerne har via deres indbetaling betalt for mad under hele Nathejk fra og med natten til lørdag (så spis lidt aftensmad hjemmefra). Vi har ganske rigtigt en madvogn til at bringe mad ud til seniorerne, når de er “i marken”. Alt dette bliver koordineret af banditledelsen i Nathejks hovedkvarter med seniorernes LOK-chefer, som giver besked om, hvornår det er spisetid.

SKAL VI HAVE UNIFORM PÅ UNDERVEJS PÅ LØBET?

Nej, der er intet krav om, at I skal være i uniform på løbet, men spejdertørklædet skal altid være synligt.

HVAD GØR MAN, HVIS EN FRA KLANEN ER VEGANER? ER DET NOGET, DER BLIVER TAGET HØJDE FOR?

Køkkenholdet på Nathejk laver mad til rigtigt mange mennesker over weekenden. De har derfor ikke mulighed, for at lave specialmad, men der vil typisk være frugt, grøntsager og brød til de fleste måltider. Vi opbevarer gerne medbragt mad i køleskab, hvis du har behov for det – husk navn på emballagen, så det er nemt at finde frem til rette ejermand.

HVIS NU MAN ER BANDIT OG KAN SKAFFE HESTE, MÅ MAN SÅ GODT BRUGE DEM TIL AT FANGE SPEJDERE PÅ?

Du er velkommen til at medbringe en hest i stedet for din cykel, så længe den – lige som cykler og biler på Nathejk – anvendes til transport efter nærmere henvisning fra dine LOK-chefer. Nathejks samaritter kan dog ikke hjælpe med skoning og beskæring, ligesom Nathejk catering ikke kan tilbyde wrap eller andet foder.

Husk at færdselsreglerne for køretøjer (jvf. færdselslovens §2) også gælder dem, der fører heste. Ryttere skal altså ride på veje – og må ikke bruge cykelstier og fortov. Ligeledes fremgår det også af færdselslovens §54, stk. 2, at hesten ikke må føres “føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde”. Det vil vi – lige som for alle andre seniorer – lade være op til i første omgang din egen situationsfornemmelse og dernæst dine LOK-chefer og banditledelsen at afgøre.

Følgende bekendtgørelse er naturligvis også vigtig i forhold til Nathejk:
Bekendtgørelse om afmærkning af ridende. (* 1). I medfør af færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 § 34, stk. 2, og § 118, stk. 3, fastsættes:
§ 1 I lygtetændingstiden skal ridende være afmærket i overensstemmelse med stk. 2 og stk. 3.
Stk. 2. Ved rytterens venstre ben skal være anbragt en lygte, der lyser hvidt fremad og rødt bagud. Lyset skal være synligt i mindst 150 meters afstand.
Stk. 3. Hesten skal om hvert ben være forsynet med et reflekterende bånd af mindst 5 cm’s bredde.

Fælles

FINDES DER EGENTLIG NOGLE REGLER FOR NATHEJK?

Ja, vi opererer ud fra et sæt fælles regler, der gælder for både seniorer og patruljer. Reglerne står også i “Hej Nathejk”, som patruljerne får adgang til inden løbet. Ud over disse regler vil der sagtens kunne komme beskeder fra fx guides og Nathejks team undervejs på løbet, som I skal følge:

 • Vi repræsenterer spejderbevægelsen. Spejdertørklædet skal altid bæres synligt.
 • Militærudklædning og ansigtssløring er ikke tilladt.
 • Alle skal overholde færdselsreglerne.
 • Alle skal bære synlige reflekser ved færdsel ved veje. Reflekser skal medbringes hjemmefra.
 • Ingen færdes på motorveje, motortrafikveje eller jernbanestrækninger.
 • Jeres skrald skal ALTID tages med videre og smides i en skraldespand. Vi er spejdere, og vi rydder op efter os. Svineri i løbsområdet vil medføre hjemsendelse/diskvalifikation.
 • Spejdernes oppakning må ikke fjernes uden for deres synsvidde – og højst 200 meter.
 • Patruljerne kan ikke fanges på Nathejks startpost, på løbets checkpoints og efter ankomst til mål i disse posters åbningstid.
 • Mad, slik, kort, vand er helligt og må ikke tages fra patruljerne.
 • Alkohol er strengt forbudt på Nathejk.
 • DET ER KUN LEG – ALLE SKAL HAVE DET SJOVT.

HVOR OG HVORNÅR SLUTTER NATHEJK?

Arrangementet slutter søndag kl. 10.00 – for seniorernes vedkommende dog først cirka kl. 12.00, da der afholdes banditevaluering og oprydning umiddelbart efter den fælles afslutning.
Slutstedet for Nathejk er altid tophemmeligt indtil et godt stykke inde i løbet.

Slutstedet afsløres her på hjemmesiden og på www.facebook.com/nathejk lørdag kl. 21 undervejs på Nathejk.

I løbets deltagerbrev til patruljerne vil det dog før løbet fremgå, hvornår man kan være fremme på en station med tog-tilslutning til Fyn/Jylland, så det er muligt at bestille hjemrejsebilletter.

HVORNÅR STARTER NATHEJK NÆSTE ÅR?

Nathejk starter ALTID den tredje fredag i september… et sted på Sjælland.

HVORNÅR ÅBNER I TILMELDINGEN TIL NÆSTE LØB?

Nathejks tilmelding åbner altid i begyndelsen af maj. Seniorpladserne plejer at blive revet væk på få minutter, mens patruljetilmeldingen typisk er åben hen over sommeren.
Følg med på www.nathejk.dk og www.facebook.com/nathejk, hvis du vil se løbsinvitationerne, når de er klar. Her vil du også få besked om det, hvis tilmeldingsproceduren evt. bliver ændret.

JEG VIL GERNE SENDE EN KLAGE/ROS/EN KOMMENTAR/EN IDÉ/ET SPØRGSMÅL TIL NATHEJKS TEAM. HVORDAN GØR JEG DET?

Vi vil meget gerne høre om jeres oplevelser på løbet – både de gode og de mindre gode – for kun på dén måde er vi i stand til at lave et endnu bedre løb næste år. Skriv til os her: Kontakt Os
Vi læser naturligvis alle kommentarer og drøfter dem på evalueringsmøderne efter Nathejk.

JEG GLEMTE EN AF MINE HANDSKER PÅ LØBET. HAR I FUNDET DEN?

Fandt du ikke dine ting i glemmekassen ved løbets afslutning, så kig her på hjemmesiden i dagene efter løbet, når vi åbner ”Glemmekassen”. Klik dig ind og se, om nogle af dine savnede ting er blevet indleveret.

Nathejk-logo

Nathejk er et arrangement for tropsspejdere i alderen 12 - 16 år og for seniorer (16+ år).

Info til leder og forældre

Nathejk har udarbejdet 2 sedler som er gode at læse som tropsledere og forældre.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at sende os kommentarer, forslag eller spørgsmål.