HVEM ER HJÆLPERE?

Vil du hjælpe til på Nathejk?

Så se på siden her, hvilke hjælpere vi især søger i øjeblikket: Bliv hjælper

Udover de cirka 120 seniorer og 600 tropsspejdere på Nathejk er der opbygget et stort net af hjælpere omkring løbets afvikling. Hjælperne udpeges af Nathejks team og kan organisatorisk opdeles i følgende:

GØGLERNE VORES POSTMANDSKAB

Gøglerne på Nathejk er Næsten lige så mange som banditterne, og meget blandet gruppe mennesker. Her er både dem, der bemander de poster, som spejderne kommer forbi og gruppen består også af dem, der kommer med ideer til historien og dem, der bare gerne vil give en hånd med kostumer og kulisser. Her er godt humør, en kreativ atmosfære og altid plads til en til. 

BANDITLEDELSEN

Fra Nathejks hovedkvarter koordinerer banditledelsen de cirka 120 seniorer rundt i marken under hele løbet. Seniorerne er delt op i fem LOKs (Lokal Område Kontrol), som hver især har tre LOK-chefer, der løbende er i kontakt med Nathejks banditledelse.

GUIDES

Guides opgave på Nathejk er primært at hjælpe og støtte spejderne, når de møder hinanden ude i løbsterrænet. Det kan være et trøstens ord, opmuntring, ordne vabler, pakke en rygsæk om, vise vej, og meget andet.

Derudover er Guides med til at afvikle starten og være en del af løbets beredskab. Guides går eller cykler hele løbet igennem på næsten lige vilkår som spejderne, overnatter ude og har deres egen mad med i rygsækken.

Guides sammensættes af erfarne seniorer med en god og solid spejdererfaring. Guides er løbsneutrale ører og øjne ude i natten og dirigeres overordnet fra løbets HQ og sættes ind der, hvor det skønnes nødvendigt.

BEREDSKAB

Nathejk har grundet sin størrelse og løbets karakter et selvstændigt og højt kvalificeret korps af samaritter og bereskabspersonnel.

Samaritterne og Beredskab kører døgnet rundt ude i løbsområdet i biler, og fordeler sig, så de hele tiden følger løbets udvikling.

Samaritterne hjælper spejderne med at afhjælpe småskader, vabler, knubs osv. Skulle det ske at en spejder kommer så galt afsted, at der er behov for en tur på skadestuen, er det Beredskabet, som sørger for at fragte spejderne dertil – og retur igen – til løbet.

Både Beredskab og Samaritter er uddannet og meget erfarne på området, og har et tæt og professionelt samarbejde med skadestuer, myndigheder mv.

HQ (HOVEDKVARTERET)

Samler registreringen fra kontrolposterne, indhenter oplysninger fra biler, guides og skuespillere, så man har en fornemmelse af, hvor de enkelte patruljer befinder sig på landkortet. Der er stor aktivitet i HQ, hvor også den døgnbemandede nødtelefon holder til, undervejs på hele løbet. Størstedelen af Nathejks team er samlet i HQ på Nathejk.

PR

Opgaverne for Nathejks PR-team er mange: Invitationer, plakater, reklamer, deltagerinformation (fx ”Hej Nathejk”, www.nathejk.dk og deltagerbreve op til løbet), aktiviteter på Facebook og Instagram, tilfredshedsundersøgelser, kontakt til lokale medier undervejs på løbet og indhold til korpsets blade og hjemmesider. PR-teamet står for en bred vifte af kommunikation, som både handler om at få flere til at kende løbet og i høj grad også at give Nathejks deltagere så mange og brugbare informationer som muligt – og det er både sjovt og udfordrende med en så aktiv og engageret målgruppe. Undervejs på Nathejk koordinerer PR-teamet med løbets checkpoints, hovedkvarter, fotografer og tv-folk og sørger for, at der hele tiden er spændende nyt på Nathejks Facebook-side, som er meget besøgt i løbsweekenden og dagene efter.

CATERING

Bag Danmarks største adventurespejderløb finder man Nathejk Catering.

Nathejk Catering er en flok skønne mennesker, der producerer mad til alle hjælpere og banditter under Nathejk. Der bliver i alt produceret omkring 1.000 portioner mad fra fredag aften til lørdag nat og søndag morgen serveres der morgenmad til alle løbets ca. 800 trætte spejdere.

Der er altid plads til flere i køkkenet, så hvis du har lyst til at lave mad til rigtig mange mennesker, på ganske kort tid, så tag fat i os og hør nærmere.

CHECKPOINTS

På de relativt få checkpoints / oplevelsesposter, som spejderne passerer i løbet af Nathejk, sørger Checkpoint-mandskabet for, at der er fuldstændig styr på alle deltagende spejdere, samt registrerer patruljenavne, -numre, og antal deltagere i hver patrulje.

Dette sker for at sikre, at alle deltagere kommer med hjem igen, og ingen er glemt eller overset ude i løbsområdet. Optællingen sker fortrinsvis via QR-kode-scanning på smartphones, med Nathejks eget radiosystem som backup til de områder, hvor der ikke er telefondækning.

Det er også Checkpoint-mandskabet, som i samråd med Nathejks hovedkvarter (HQ) sørger for at få sammenlagt patruljer i de tilfælde, hvor en patrulje pga. skader eller lignende kommer ned på to spejdere eller derunder, og derfor af sikkerhedsmæssige årsager ikke må fortsætte på egen hånd.

LOGISTIK

Mandskabet i Logistik tager sig af de logistiske og tekniske opgaver, som dukker op I løbet af weekenden – bade planlagte og opståede, store som små. Det kan være at fragte mad ud til postmandskab, skuespillere, banditter m.m. Det er også at flytte rundt på Nathejks mandskab ude i marken, at aflevere en glemt rygsæk til næste checkpoint, eller aflevere en vigtig ”dims”, som et postmandskab har overset at få med ud til posten.

Det er også Logistiks køretøjer (kaldet ’Rovere’) som sørger for at fragte de spejdere, som måtte udgå fra løbet, retur til Nathejks hovedkvarter (HQ), så resten af patruljen kan fortsætte resten af løbet.

Under Logistik huserer også Nathejks TEKNIK-stab; en håndfuld erfarne Georg Gearløs-teknikere, som sikrer, at vi løbende har radiokommunikation fra Nathejks hovedkvarter til folk ude i marken, at teknikken omkring start og mål kører gnidningsløst, og at andre opståede teknik-problemer i løbet af Nathejk bliver løst hurtigt og effektivt.

DET GULE MÆRKE

Det gule Nathejk mærke er for hjælpere og seniorer som har hjulpet på Nathejk.

Det gule Nathejk mærke er for hjælpere og seniorer som har hjulpet på Nathejk.

Nathejk-logo

Nathejk er et arrangement for tropsspejdere i alderen 12 - 16 år og for seniorer (16+ år).

Info til leder og forældre

Nathejk har udarbejdet 2 sedler som er gode at læse som tropsledere og forældre.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at sende os kommentarer, forslag eller spørgsmål.